KLANTCASES

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden? Lees het in onderstaande klantcases

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisaties van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Deze kennis is voor iedereen in Nederland beschikbaar. Daarmee zorgt NJi voor een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Sharepoint is het platform om intern kennis te delen. Door wildgroei aan functionaliteit en een achterhaalde inrichting werkte het platform niet meer naar behoren en werd er overwogen om te stoppen met SharePoint. XTRM heeft SharePoint 2019 uitgerold en de bestaande functionaliteit opnieuw gebouwd met de nieuwste technieken. Als resultaat hiervan is het Intranet opnieuw gelanceerd en hebben de gebruikers deze nieuwe variant omarmt.

UWV

Het UWV zorgt onder andere voor een efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen in Nederland. In het kader van het project Informatie op Orde en de komst van de AVG / GDPR wetgeving heeft XTRM een data opschoning- en migratie traject uitgevoerd voor het UWV. Er zijn meer dan 70 miljoen documenten die beschikbaar waren op gedeelde netwerkschijven. Deze zijn geautomatiseerd gecontroleerd en geclassificeerd op AVG gevoelige informatie. Vervolgens zijn alle documenten gemigreerd van shared drives naar SharePoint 2019. De oplossing is zo ontwikkeld dat als er nieuwe wet en regelgeving geïmplementeerd dient te worden, het UWV hier snel op kan inspringen. Bij deze grote verandering van werken hoorde ook een trainings- en adoptieprogramma. Zo konden alle verschillende divisies van het UWV kennis maken met de nieuwe manier van werken.

Kadaster

Het Kadaster registreert de rechten van iedereen met betrekking tot al het vastgoed in Nederland. Om volledig tijd en plaats onafhankelijk werken mogelijk te maken is in 2018 gekozen voor Microsoft 365. Bij de introductie hiervan zijn verschillende partijen aangesloten, echter lukte het niet om een belangrijke vraag te beantwoorden: Over welke functionaliteit beschikken we en hoe zetten we die in? XTRM helpt het Kadaster bij het in kaart brengen van Business Scenario’s (use cases) en het uitzoeken van de juiste Microsoft technologie om deze Business Scenario’s maximaal te ondersteunen.

Lidl

Lidl maakt gebruik van SharePoint als intranet en communicatiekanaal naar de verschillende filialen. XTRM is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van het SharePoint platform. Daarnaast voert XTRM aanpassingen door aan de SharePoint omgeving op basis van de requirements die door XTRM worden geïnventariseerd bij de verschillende afdelingen van Lidl. Dit heeft geresulteerd in een schaalbare en up to date omgeving die technisch en functioneel goed aansluit bij de behoefte van de business.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft veel informatie om de primaire processen uit te voeren en management informatie voor de beheersing en de controle van deze primaire processen. In hun ambitie om meer data gedreven te werken hebben ze XTRM gevraagd voor expertise op het gebied van Data Science. De Data Scientists van XTRM hebben de beschikbare data gebruikt om patronen te herkennen en op basis van Azure Machine Learning uitkomsten te voorspellen van deze primaire processen. Het resultaat is dat de primaire processen efficiënter en effectiever worden uitgevoerd.

Universiteit Utrecht

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht werd in maart 2020 geconfronteerd met het Coronavirus. Hierdoor was het van de een op de andere dag noodzakelijk om vanuit huis samen te kunnen werken. Gelukkig was Microsoft 365 technisch al uitgerold, echter hadden de gebruikers nog geen adoptie of training gehad in de functionaliteit. XTRM heeft de Universiteit Utrecht geholpen bij de inzet van Microsoft Teams, OneNote, Planner en Whiteboard. Door deze tools in te zetten is het mogelijk voor de medewerkers om remote, vanaf iedere locatie, de dagstart digitaal bij te wonen. Daarnaast kunnen ze werkoverleg digitaal uitvoeren en is het niet meer nodig om collega’s fysiek te ontmoeten. Hierdoor kunnen medewerkers zich conformeren aan de richtlijnen van het RIVM en toch de best mogelijke zorg voor patiënten leveren.

DRIVE DATA

Interesse in XTRM?
Laat je gegevens achter!

NEEM CONTACT OP